Veterinarski fakultet Zagreb

MANUALIA UNIVERSITATIS
STUDIORUM ZAGREBIENSIS

UDŽBENICI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sveučilište u Zagrebu

Urednik

doc. dr. sc. Tomislav Gomerčić


Autori

doc. dr. sc. Tomislav Gomerčić
izv. prof. dr. sc. Martina Đuras
izv. prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević
izv. prof. dr. sc. Snježana Kužir
dr. sc. Ivan Alić
dr. sc. Vedran Šimunović


Recenzenti

prof. dr. sc. Lovorka Grgurević
prof. dr. sc. Krešimir Babić


Grafički urednik

dr. sc. Vedran Šimunović


Lektorica

Mirta Jambrović, prof.


Nakladnik

Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb


Sveučilišni priručnik za područje osteologije na Veterinarskom fakultetu u okviru redovitog predmeta Anatomija domaćih životinja I. na studijskom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Veterinarske medicine Sveučilišta u Zagrebu.

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog svog Povjerenstva za sveučilišno­nastavnu literaturu, donio je na sjednici održanoj 19. srpnja 2016. godine odluku (ur. broj: 380-061252-16-4) da se ovom atlasu odobri korištenje naziva sveučilišni priručnik (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

ISBN 978-953-8006-09-8


Zagreb, 2016.


Kontakt adresa glavnog urednika: tomislav.gomercic@vef.hr