Year: 2000, Volume: 70, Number: 1

 
1

Reaction of connective tissue to cartilaginous and synthetic implants in rabbits.

R. Pezerovic-Panijan, Lj. Banek, M. Vukoja, D. Jezek, Z. Bumber

Reakcija vezivnog tkiva na hrskavicne i sintetske implantate u kunica

 
2

Blood serum proteinograms in pregnant and non-pregnant cows.

Z. Zvorc, V. Matijatko, B. Beer, J. Foršek, Lj. Bedrica, N. Kucer

Proteinogrami krvnog seruma steonih i nesteonih krava

 
3

Changes in thyroid hormones concentrations in chicken blood plasma during fattening.

Z. Stojevic, S. Milinkovic-Tur, K. Curcija

Kretanje koncentracije hormona štitaste žlijezde u krvnoj plazmi pilića tijekom tova

 
4

Serologic studies of canine Lyme borreliosis in the Zagreb area (Croatia).

N. Turk, A. Marinculic, Z. Modric

Serološko istrazivanje lajmske borelioze u pasa s podrucja grada Zagreba u Hrvatskoj

 
5

Changes of progesterone concentrations in blood plasma of sows during periparturient period.

D. Gereš, D. Zubcic, D. Sabo, A. Pleli, P. Dzaja, D. Mihelic, G. Müller

Promjene razina progesterona u krvnoj plazmi krmaca u peripartalnom razdoblju

 
7

Insulinoma in a dog; case report.

P. Dzaja, V. Matijatko, Z. Šimec, S. Seiwerth, B. Artukovic, Z. Grabarevic

Prikaz slucaja inzulinoma u psa


Back