Popis tečajeva trajne izobrazbe
(za više informacija odaberite željeni tečaj)


Predstojeći tečajevi: (datum održavanja u slijedećih mjesec dana)

 Naziv tečaja  Voditelj  Datum  


Područje: Temeljne prirodne i pretkliničke znanosti

 Naziv tečaja  Voditelj  
   Citometrija u kliničkoj veterinarskoj medicini   prof. dr. sc. Maja Popović    
   Primjena molekularne dijagnostike - od kliničkog nalaza...   prof. dr. sc Damir Mihelić    
   Prirodne alternative antibiotskim poticateljima rasta u...   prof. dr. sc. Maja Popović    
   Uzgoj matičnih stanica i primjena tkivnih ekvivalenata...   prof. dr. sc. Maja Popović    
   Značenje poznavanja morfoloških osobitosti egzotičnih ž...   prof. dr. sc. Srebrenka Nejedli    


Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija

 Naziv tečaja  Voditelj  
   Biologija, prehrana i dijetetika laboratorijskih životi...   dr. sc. Tomislav Mašek    
   Biosigurnost na farmama   prof. dr. sc. Željko Pavičić    
   Bolesti pčela   Izv. prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger    
   Dezinfekcija vode za piće i napajanje   prof. dr. sc. Željko Pavičić    
   Dezinfekcija, biosigurnosna mjera u veterinarstvu   prof. dr. sc. Željko Pavičić    
   Embriotransfer i oplodnja in vitro u goveda   doc. dr. sc. Iva Getz    
   Etinioza – prepoznavanje i kontrolne mjere   Izv. prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger    
   Fiziologija i patofiziologija probave i mijene tvari u ...   prof. dr. sc. Zvonko Stojević    
   Fiziologija probave, hranidba i metabolički poremećaji ...   Doc. dr. sc. Tomislav Mašek    
   Gnoj iz stočarske proizvodnje - svojstva, obrada, utjec...   dr. sc. Mario Ostović    
   Higijena smještaja i držanja preživača na obiteljskim ...   prof. dr. sc. Kristina Matković    
   Mjere sanitacije u veterinarskoj medicini   prof. dr. sc. Kristina Matković    
   Ponašanje i dobrobit farmskih životinja   prof. dr. sc. Kristina Matković    
   Prepoznavanje bolesti pčela   Izv. prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger    
   Primijenjena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija   prof. dr. sc. Kristina Matković    
   Službeno uzorkovanje na pčelinjaku   Izv. prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger    
   Tečaj za veterinarske higijeničare i dezinfektore   prof. dr. sc. Kristina Matković    
   Veterinarska problematika u uzgoju kunića   prof. dr. sc. Kristina Matković    
   Zaštita zdravlja slatkovodnih riba   Izv. prof. dr. sc. Emil Gjurčević    
   Značenje vode za piće i napajanje za animalnu proizvodn...   prof. dr. sc. Željko Pavičić    


Područje: Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

 Naziv tečaja  Voditelj  
    Važnost procjene dijagnostičkih testova u veterinarsko...   prof. dr. sc. Marina Pavlak    
   Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja   Izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec    
   Financijsko upravljanje u veterinarskoj praksi   Prof. dr. sc. Marko Tadić    
   Inspekcija mesa peradi, divljači, ovaca, koza, kunića i...   Izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec    
   Klamidioza ptica: prepoznavanje, liječenje i suzbijanje...   prof.dr.sc. Estella Prukner- Radovčić    
   Lišmanioza pasa: epizootiologija, dijagnostika, liječen...   doc. dr. sc. Tatjana Živičnjak    
   Marketing u veterinarskoj praksi   Prof. dr. sc. Marko Tadić    
   Parazitološka dijagnostika u maloj praksi 1   prof. dr. sc. Albert Marinculić    
   Parazitološka dijagnostika u maloj praksi 2   prof. dr. sc. Albert Marinculić    
   Službene kontrole u proizvodnji i preradi mlijeka   izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec    
   Veterinarska epidemiologija u veterinarskoj praksi   prof. dr. sc. Marina Pavlak    
   Veterinarska kontrola provođenja sustava HACCP subjekat...   prof. dr. sc. Bela Njari    


Područje: Klinika

 Naziv tečaja  Voditelj  
   Aktualne teme iz veterinarske dermatološke prakse   doc. dr. sc. Nikša Lemo    
   Anestezija konja i goveda   prof. dr. sc. Josip Kos    
   Anestezija pasa i mačaka   doc.dr.sc. Dražen Vnuk    
   Anestezija svinja   prof. dr. sc. Josip Kos    
   Bolesti u području anusa i rektuma u malih životinja   prof. dr. sc. Darko Capak    
   Certified Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP)   doc. dr. sc. Zoran Vrbanac    
   Dijagnostika hromosti konja   prof.dr.sc. Josip Kos    
   Dijagnostika i liječenje mastitisa   prof. dr. sc. Marijan Cergolj    
   Dijagnostika i terapija odabranih tema iz gastroenterol...   prof. dr. sc. Vladimir Mrljak    
   Dijagnostika, suzbijanje i prevencija snižene plodnosti...   Prof.dr.sc. Darko Gereš    
   Ektoparaziti kao uzročnici dermatitisa kućnih ljubimaca   doc. dr. sc. Tatjana Živičnjak    
   FAH-fibroadenomatozna hiperplazija mliječne žlijezde u ...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Fiziologija i patologija puerperija krava   doc.dr.sc. Marko Samardžija    
   Gastroenterologija pasa i mačaka I dio   prof. dr. sc. Dalibor Potočnjak    
   Ginekološka i ultrazvučna dijagnostika rane steonosti k...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Hitna veterinarska medicina pasa i mačaka I   Doc. dr. sc. Vesna Matijatko    
   Hitna veterinarska medicina pasa i mačaka II   Doc.dr.sc. Vesna Matijatko    
   Hitna veterinarska medicina pasa i mačaka III   Doc.dr.sc. Vesna Matijatko    
   Hitna veterinarska medicina pasa i mačaka IV   Doc.dr.sc. Vesna Matijatko    
   Hromosti goveda   prof. dr. sc. Josip Kos    
   Imobilizacija i anestezija divljih životinja   prof. dr. sc. Josip Kos    
   Indukcija i sinkronizacija rasplođivanja (estrusa)   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Intenzivna veterinarska medicina pasa i mačaka   Doc.dr.sc. Vesna Matijatko    
   Kardiologija pasa i mačaka I   Doc. dr. sc. Vesna Matijatko    
   Kardiologija pasa i mačaka II   Doc.dr.sc. Vesna Matijatko    
   Kardiologija pasa i mačaka III   Doc. dr. sc. Vesna Matijatko    
   Kardiologija pasa i mačaka IV   Doc. dr. sc. Vesna Matijatko    
   Kopunizacija   prof. dr. sc. Josip Kos    
   Korekcija papaka goveda   prof.dr.sc. Josip Kos    
   Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre, gušterače i ...   prof. dr. sc. Vladimir Mrljak    
   Laboratorijske metode u kliničkoj dijagnostici   prof. dr. sc. Vladimir Mrljak    
   Lišmanioza - suvenir s ljetovanja   doc. dr. sc Tatjana Živičnjak    
   Management rasplođivanja kobila   prof. dr. sc. Marijan Cergolj    
   Neantibiotski načini liječenja mastitisa mliječnih krav...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Neurologija 1   doc. dr. sc. Boris Pirkić    
   Neurologija 2   doc. dr. sc. Boris Pirkić    
   Odabrane teme iz urologije i nefrologije pasa i mačaka   prof. dr. sc. Vladimir Mrljak    
   Odrožnjavanje u uvjetima farmskog i individualnog držan...   prof. dr. sc. Tomislav Babić    
   Oftalmologija u maloj praksi I   doc. dr. sc. Boris Pirkić    
   Oftalmologija u maloj praksi II   doc. dr. sc. Boris Pirkić    
   Osteosinteza u malih životinja- osnovni tečaj   prof. dr. sc. Dražen Matičić    
   Pobačaji u kuja   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Poremetnje u funkciji jajnika krava   prof.dr.sc. Tomislav Dobranić    
   Prevencija i suzbijanje stanja smanjene plodnosti mlije...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Puerperijske infekcije genitalnog trakta kao uzrok sman...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Razudba domaćih životinja i odgovornosti veterinara u o...   prof. dr. sc. Petar Džaja    
   Smanjena plodnost mliječnih krava (IV) DIJAGNOSTIKA SU...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Smanjena plodnost mliječnih krava (I) ČIMBENICI PLODNOS...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Smanjena plodnost mliječnih krava (II) ČIMBENICI NEPLOD...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Smanjena plodnost mliječnih krava (III) KLINIČKA OBRADA...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Smanjena plodnost mliječnih krava (V) PREVENCIJA I SUZB...   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Sterilizacija kuja   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Sterilizacija mačaka   Prof.dr.sc. Darko Gereš    
   Suzbijanje lažne skotnosti   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Šivanje mekih tkiva u malih domaćih životinja   prof. dr. sc. Darko Capak    
   Ultrazvučna dijagnostika fiziologije i patologije raspl...   doc. dr. sc. Iva Getz    
   Utjecaj hranidbe na plodnost mliječnih krava   prof. dr. sc. Darko Gereš    
   Veterinarska forenzika - Biološki tragovi i dokazi u su...   Doc. dr. sc. Krešimir Severin    
   Veterinarska forenzika - Sudsko veterinarstvo - Forensi...   Prof. dr. sc. Petar Džaja    


Područje: Ostalo

 Naziv tečaja  Voditelj  
   Probni tečaj   mr.sc. Alen Hrastnik    
   Veterinarska forenzika   prof. dr. sc. Maja Popović    


  [povratak na početnu stranicu Fakulteta]

Izradio Odsjek za informatiku