Year: 2018, Volume: 88, Number: 4

doi: 10.24099/vet.arhiv.0116

Bovine mastitis: a persistent and evolving problem requiring novel approaches for its control - a review

(Miroslav Benić, Nino Maćešić, Luka Cvetnić, Boris Habrun, Željko Cvetnić, Romana Turk, Dražen Đuričić, Martina Lojkić, Vesna Dobranić, Hrvoje Valpotić, Juraj Grizelj, Damjan Gračner, Jozo Grbavac, and Marko Samardžija)

Mastitis u goveda: trajni i ponavljajući problem koji zahtijeva nove pristupe za njegovu kontrolu - pregledni članak


Back