Zavod za bolesti peradi, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Department of Avian Diseases, Veterinary Faculty University of Zagreb

Up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLESTI PERADI

 

1. Naziv predmeta: Bolesti peradi

2. Predstojnik Zavoda (nositelj predmeta): Prof. dr. sc. Hrvoje Mazija

3. Satnica: 30 (predavanja), 30 (seminar), 30 (praktične vježbe)

4. Teme predavanja:

- Bolesti nastale pretežito djelovanjem mikroorganizama

bakterijske infekcije peradi: streptokokoza, stafilokokoza, vrbanac, listerioza, pastereloza, zarazna korica peradi, bordeteloza, morakseloza, infekcije od E. coli, salmonelne infekcije, specifične salmoneloze peradi, tuberkuloza, spirohetoza, kampilobakterioza, aeromonasna infekcija, klostridioze, mikoplazmoze, klamidioza.

        gljivične infekcije peradi: sistemske mikoze, dermatomikoze, mikotoksikoze.

virusne infekcije peradi: parvoviroza gusaka, hepatitis B infekcija pataka, zarazna anemija pilića, adenovirusne infekcije, boginje, pikornavirusne infekcije, reovirusne infekcije, zarazna boloest burze, togavirusne infekcije, paramiksovirusne infekcije, ortomiksovirusne infekcije, retrovirusne infekcije, koronavirusne infekcije, rabdovirusne infekcije.

- Bolesti peradi nastale zbog nedovoljne prilagodbe:

bolesti zbog nepovoljnog djelovanja čimbenika okoliša: veličina i uređenje prostora, temperatura, količina vode, količina hrane, količina i kakvoča zraka, bolesti prilagodbe s obzirom na proizvodnu namjenu, žderanje perija, kanibalizam, sindrom razdražljivosti.

- Bolesti nastale pretežito zbog pogrešaka u hranidbi: hemoragični sindrom,

monocitoza, sindrom masne jetre i bubrega, sindrom malapsorpcije, srčana smrt, edemska bolest, eksudativna dijateza, erozije mišićnog želuca, bolesti zbog nedostatka ili suviška aktivnih sastojaka hrane.

- Najznačajnije parazitarne bolesti peradi:

          protozoarne invazije, helmintoze, ektoparazitoze

5. Seminarske teme:

Biološka svojstva gospodarski iskoristive perad, otpornost prema bolesti, imunološki sustav peradi, zaštita zdravlja različitih generacija peradi, nespecifična preventiva, inkubiranje rasplodnih jaja, zaštita zdravnja i uzgoj peradi do spolne zrelosti, te u tijekuspolne zrelosti, postupci mitarenja, tumačenje razudbenog nalaza

6. Vježbe i praktički rad:

Anamneza i klinička pretraga peradi, laboratorijska dijagnostika bolesti peradi -virusološka, bakteriološka, mikološka, parazitološka, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, vađenje krvi jednodnevnoj i odrasloj peradi, brza krvna aglutinacija, primjena aktivnih i inaktiviranih vakcina, postupci liječenja peradi, pretraga valioničkog ostatka nakon inkubiranja, inokuliranje kokošjih embriona, razudba peradi.

7. Izvođenje u semestrima studija: X semestar

8. Provjera znanja: usmeni ispit